SYSTEM pCO
www.arsystem.pl << powrót

 

| pCO 1 | pCO 2 | pCO B | pCO C | pCO T32 | pCO XS | pCO TERMINAL | pCOe rozszerzenie pCO | µC2 | pGD | I/O kontrola parametrów | Sieć LON WORKS | Sieć pLAN | Opcje do regulatorów | Interfejs do nawilżaczy | Akcesoria | Programowanie EasyTools | Programowanie EasyBuilder | Dokumentacje z oficjalnej strony firmy CAREL |

 

pC01
Typoszereg regulatorów pCO został zaprojektowany po to, aby zapewnić wykorzystanie najważniejszych innowacji w nim wprowadzonych w tych obszarach zastosowania, które wymagają większej konkurencyjności. Wszystkie regulatory pCO1 charakteryzują się 16-bitowym mikroprocesorem, oraz pamięcią typu „flash” rozszerzaną do 2 Mbajtów (wiele języków, protokołów komunikacji...) Regulatory pCO1 posiadają  również obudowę z tworzywa sztucznego, która gwarantuje wysoką ochronę mechaniczną płyty głównej, oraz redukuje ryzyko wyładowań elektrostatycznych .Szybki montaż na szynie DIN oznacza krótszy czas instalowania i wykonywania okablowania.Zakres regulatorówRegulatory pCO1 dostępne są w 2 wielkościach według liczby i rodzaju wejść i wyjść na płycie głównej, oraz rodzaju zasilania. Niektóre modele charakteryzują się przekaźnikiem półprzewodnikowym (SSR) dla sterowania urządzeniami, które wymagaj częstych załączeń i wyłączeń . Wejścia na płycie głównej regulatora pCO1 mogą być skonfigurowane przy pomocy mikroprzełączników, które umożliwiają adaptację charakterystyki wejść do najbardziej powszechnych standardów przemysłowych (NTC, 0-1Vdc, 0-5Vdc, 0-20mA, 4-20mA, załącz/wyłącz).
Wszystkie regulatory pCO1 można podłączyć , bez wykorzystywania dodatkowych kart, do sieci pLAN, co pozwala na komunikację z innymi regulatorami, przekazywanie i wymianę danych, oraz informacji. Oznacza to, że w prosty sposób można stworzyć podział sterowania systemu, oraz zagwarantować jego niezawodność , zapewniając optymalne zarządzanie prac instalacji.

Czarna skrzynkaWysoka pojemność pamięci (do 6 Mbajtów), oraz zegar czasu rzeczywistego oznacza, że pCO2 może funkcjonować tak, jak prawdziwa „czarna skrzynka”, zapisując wszystkie stany alarmowe, wartości odczytywane przez czujniki, oraz stany sterowanych urządzeń . Zawartość czarnej skrzynki można przekazać do odpowiedniej przystawki programującej („pCO prog-key”) lub do komputera, włącznie z wykorzystaniem modemu. 
Obszary zastosowania


Typoszereg regulatorów pCO1 został zaprojektowany przez firmę  Carel dla średnio skomplikowanych systemów chłodnictwa i regulatorów klimatyzacji, które wymagają  sterowania zgodnie z wymaganiami klienta. Np.: klimatyzatory dla kontenerów telekomunikacyjnych , szafy klimatyczne oraz inne maszyny i urządzenia przemysłowe .

Interfejs użytkownika

 
 
 
 
 
 
 
Zakres interfejsów użytkownika, które mogą być zastosowane z regulatorem pCO1 gwarantuje producentom urządzeń idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju zastosowania. Typoszereg terminali użytkownika jest dostępny w wersjach montowanych na panelu lub na ścianie z wyświetlaczami typu LED, alfanumerycznymi, oraz typu LCD, pozwalając na pokazywanie komunikatów w językach: chińskim, w cyrylicy, arabskim, japońskim ...
Najnowsza technologia

W typoszeregu regulatorów pCO1 firma Carel zastosowała po raz pierwszy w swoich produktach technologię 3.3 Volt, która będzie standardowa w przyszłości. Wykorzystanie czujników proporcjonalnych jest również częścią działania firmy Carel, które zapewnia zastosowanie nowych technologii w chłodnictwie i klimatyzacji.Komunikacja

Poprzez wykorzystanie zewnętrznego konwertera regulatory pCO1 mogą być podłączone do różnych standardów komunikacji, takich jak BacNetTM, Johnson Metasys , TCP/IP, SNMP, LonWorks , Modbus , Trend. Regulator pCO1 może również być podłączony bezpośrednio do modemu PSTN lub GSM, aby komunikował się na odległość z zarządzającym instalacją . Istnieje również możliwość podłączenia do sieci intranet/internet poprzez specjalny konwerter, który konwertuje protokół komunikacyjny Carela na 10Mb/s TCP/IP EthernetTM.


Oprogramowanie posiadające wiele protokołów komunikacji pozwala na bezpośrednie podłączenie urządzenia, bez konieczności wykorzystywania zewnętrznego konwertera, do różnych standardów komunikacji, w tym LonWorks i Modbus . W celu zapewnienia większej niezawodności i prostszej obsługi systemów chłodnictwa i klimatyzacji, regulatory pCO posiadają możliwość wysyłania i otrzymywania komunikatów SMS poprzez wykorzystanie zwykłego modemu GSM. 
 
Dane Techniczne  
Napięcie zasilania 24 V ( ± 15 %) lub 22 do 40 Vdc, 50/60 Hz
Moc wejściowa 50 VA
Warunki pracy Do 50 ° C, <90 % rH – nie kondensat
Warunki magazynowania - 10 do 70 ° C, <90 % rH – nie kondensat
Ochrona IP20 - przednia ściana IP40

 

Porównanie sterowników

PCO1 * S

PCO1 * M

Pcoxs

Maksymalna pojemność pamięci

2MB

2MB

2MB

Zegar czasu rzeczywistego

Opcjonalny

Opcjonalny

Opcjonalny

Programowanie z klucza

Standardowy

Standardowy

Nie dostępny

Integralny wyświetlacz

Nie dostępny

Nie dostępny

Opcjonalny

Wskaźniki diodowe LED

Nie dostępny

Nie dostępny

Nie dostępny

I/O rozszerzenia

Nie dostępny

Nie dostępny

Opcjonalny

Multi - język

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Czarne skrzynki

Opcjonalny

Opcjonalny

Opcjonalny

Kompatybilność z urządzeniami Carel

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Kompatybilność z systemem Metasys ®

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Kompatybilność z systemem Modbus ®

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Kompatybilność z systemem LonWorks ®

Opcjonalny

Opcjonalny

Opcjonalny

Kompatybilność z systemem BACnet ™

Opcjonalny

Opcjonalny

Opcjonalny

Kompatybilność z systemem TCP-IP

Opcjonalny

Opcjonalny

Opcjonalny

Sieć pLAN

Standardowy

Standardowy

Standardowy

TLAN

Opcjonalny

Opcjonalny

Standardowy

MP-Bus Belimo

Opcjonalny

Opcjonalny

Standardowy

Gotowość do pracy z modemem

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Gotowość do pracy z modemem GSM

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Wysyłanie komunikatów SMS

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Maksymalna liczba wejść analogowych

6

8

4

Wejścia dla PT1000

Nie dostępny

Nie dostępny

Nie dostępny

Wejścia dla sygnału 0 do 10 Vdc

Nie dostępny

Nie dostępny

Nie dostępny

Wejścia dla sygnału 0 do 1 Vdc

4

4

2

Wejścia dla sygnału 4 do 20 mA lub 0 do 20 mA

4

4

2

Wejścia dla Ntc

6

8

4

Wejścia dla sygnału proporcjonalnych 0 do 5 Vdc

4

4

4

Wejścia analogowe konfigurowalne z oprogramowania

Nie dostępny

Nie dostępny

Standardowy

Wejścia analogowe konfigurowalne za pomocą przełączników

Standardowy

Standardowy

Nie dostępny

Maksymalna liczba wejść cyfrowych

8

14

6

Wejścia 24 Vac/Vdc

8

14

Nie dostępny

Wejścia 230 Vac/Vdc

Nie dostępny

2

Nie dostępny

Wejście cyfrowe beznapięciowe

2

2

6

Maksymalna liczba wyjść analogowych

4

4

3

Wyjścia analogowych 0 do 10 Vdc

2

2

2

Wyjścia dla sygnału z modulacją impulsu PWM

2

2

1

Maksymalna liczba wyjść cyfrowych

8

13

5

Wyjścia typu przekaźnik SPST

7

10

4

Wyjścia typu przekaźnik SPDT

1

3

1

Wyjścia typu przekaźnik półprzewodnikowy SSR

2

4

2

 

   

 

 

<<< wstecz

gora ^