SYSTEM pCO
www.arsystem.pl << powrót

 

| pCO 1 | pCO 2 | pCO B | pCO C | pCO T32 | pCO XS | pCO TERMINAL | pCOe rozszerzenie pCO | µC2 | pGD | I/O kontrola parametrów | Sieć LON WORKS | Sieć pLAN | Opcje do regulatorów | Interfejs do nawilżaczy | Akcesoria | Programowanie EasyTools | Programowanie EasyBuilder | Dokumentacje z oficjalnej strony firmy CAREL |

 

Interfejs do nawilżaczy
 

Interfejs pCO-nawilżacz pozwala na sterowanie pracą nawilżaczy wyprodukowanych przez firmę Carel bezpośrednio z regulatora pCO. W tym przypadku standardowy elektroniczny sterownik nawilżacza nie jest już konieczny, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów. Interfejs pCO-nawilżacz można wykorzystać dla całego zakresu regulatorów pCO.
 

<<< wstecz

gora ^