SYSTEM pCO
www.arsystem.pl << powrót

 

| pCO 1 | pCO 2 | pCO B | pCO C | pCO T32 | pCO XS | pCO TERMINAL | pCOe rozszerzenie pCO | µC2 | pGD | I/O kontrola parametrów | Sieć LON WORKS | Sieć pLAN | Opcje do regulatorów | Interfejs do nawilżaczy | Akcesoria | Programowanie EasyTools | Programowanie EasyBuilder | Dokumentacje z oficjalnej strony firmy CAREL |

 

Opcje do regulatorów

Typoszereg FCS

FCS są elektronicznymi sterownikami napięcia, których podstawowe funkcje to obcinanie fazy, oraz zarządzanie sygnałem sterującym na wejściu w celu regulacji napięcia zasilania w zależności od obciążenia. Regulatory te mogą sterować pracą asynchronicznych osiowych silników elektrycznych (małej mocy i w klasie H) w takich urządzeniach, jak wentylatory, pompy, mieszacze powietrza, syreny alarmowe, itd. Urządzenia typu FCS zostały zaprojektowane dla bezpośredniego sterowania przez regulatory pCO poprzez wykorzystanie sygnału 0-10Vdc lub sygnału z modulacją szerokości impulsu (PWM). Jest również dostępna jednofazowa wersja urządzenia.




Aria

Regulator ARIA jest terminalem zaprojektowanym do montażu w pomieszczeniach i charakteryzuje się czujnikiem temperatury, oraz opcjonalnym czujnikiem wilgotności. Urządzenie można podłączyć do sieci pLAN dla wszystkich wersji regulatora pCO. W tej konfiguracji urządzenie mierzy temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, wysyła informacje przez łącze szeregowe do głównego regulatora (pCO), który bazując na otrzymanych informacjach z innych terminali decydując o logice sterowania. ARIA może również sterować lokalnymi przepustnicami powietrza poprzez regulację strefową .



 

<<< wstecz

gora ^