Download

PDSS - Program Doboru Szaf Sterowniczych
Szafy sterownicze - informacje ogólne

 

Program doboru szaf sterowniczych - ściągnij tutaj:
 szafy.zip 397KB
 szafy.rar 324KB
Aby zainstalować program wystarczy tylko rozpakować go do dowolnego katalogu na dysku. 


 Spis treści:

 1. Termiczne zabezpieczenie
 2. Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy.
 3. Termistorowe zabezpieczenie.
 4. Wyłącznik silnikowy.
 5. Softstart.                                                                                      
 6. Szafa.
 7. Cena szaf.
 8. Sterownik IRDR dla skraplaczy i prostej klimatyzacji.
 9. Sterownik IRDRC dla chłodni i mroźni.
 10. Sterownik dla chillera microchiller.
 11. Sterownik pCO dla klimatyzacji, chillera i układów zespolonych.
 12. Sterownik FCM
 13. System monitoringu dla klimatyzacji i chłodnictwa.
 14. KONTAKT
 15. Informacje o programie.
 16. Składanie zamówienia.
 17. Dodatkowe opcje programu.

 


1.Termiczne zabezpieczenie

Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe należą do grupy urządzeń zabezpieczających, zależnych od prądu. Kontrolują pośrednio temperaturę uzwojenia silnika na podstawie prądu płynącego przez doprowadzenia i stanowią tanią ochronę przed zniszczeniem przez :
- brak rozruchu
- przeciążenie
- przerwę w fazie

Standardowe silnikowe przekaźniki przeciążeniowe kontrolują temperaturę za pomocą bimetalu.

Powrót do początku

2.Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy.

Elektroniczny przekaźniki przeciążeniowe należą do grupy urządzeń zabezpieczających, zależnych od prądu i temperatury uzwojenia. Kontrolują temperaturę uzwojenia silnika na podstawie prądu płynącego przez doprowadzenia i stanowią tanią ochronę przed zniszczeniem przez
- brak rozruchu
- przeciążenie
- przerwę w fazie


Aparat rejestruje przeciążenie i zanik fazy. Przy przeciążeniu, w zależności od nastawionej klasy wyzwalania po określonym czasie dochodzi do wyzwolenia, a przy zaniku fazy wyzwolenie przekaźnika następuje od razu.

Dodatkowo może zostać dołączony przekładnik prądowy sumujący, do kontroli zwarć doziemnych i termistor do bezpośredniego pomiaru temperatury silnika.


Powrót do początku

3.Termistorowe zabezpieczenie

Element ochronny, który zabezpiecza silnik elektryczny przed przeciążeniem, przez bezpośredni pomiar temperatury za pomocą termistora.
Przy przekroczeniu temperatury aparat zgłasza sygnał lub bezpośrednio wyłącza właściwy stycznik .
Ten aparat sprawdza sygnały z czujników temperatury (rezystorów PTC), które są wbudowane w uzwojenia silnika.
Przy ogrzaniu powyżej wartości granicznej termistory PTC zwiększają znacznie swoją rezystancję, przyłączony termistorowi przekaźnik przeciążeniowy wykrywa to i aparat zgłasza sygnał lub bezpośrednio wyłącza właściwy stycznik stosowany do silników z
wbudowanym termistorem na uzwojeniach .

Powrót do początku

4.Wyłącznik silnikowy.


W przepadku przeciążenia i/lub zwarcia , urządzenia
elektryczne są całkowicie oddzielone od sieci.

Przy przeciążeniu następuje wyzwolenie przez zależny od
prądu, zwłoczny wyzwalacz bimetaliczny.

W przypadku zwarcia następuje natychmiastowe wyłączenie
przez szybki magnetyczny wyzwalacz.

 
Powrót do początku

5.Softstart

Jest to stycznik półprzewodnikowy przeznaczony do sterowania zasilaniem
układów o charakterze indukcyjnym i rezystancyjnym . Zapewnia miękki
rozruch i zatrzymanie.

Powrót do początku

6.Szafa

Szafy sterujące w wykonaniu metalowym IP 64.

    

Powrót do początku

7.Cena szaf

W celu uzyskania szczegółowych cen proszę przesłać dokładne dane techniczne agregatów
chłodniczych,central klimatyzacyjnych parowników i chillerów
Ceny szaf są cenami orientacyjnymi.
 
Powrót do początku

8.Sterownik IRDR dla skraplaczy i prostej klimatyzacji.

Regulator posiada 37 ustawialnych przez użytkownika parametrów , z czego przy danym zastosowaniu wykorzystuje się tylko część z nich w zależności od modelu i wybranego przez użytkownika trybu pracy. Trybów pracy jest 9. Wybrany tryb pracy determinuje rodzaj działania regulatora. Np.: cztery kroki grzania, cztery kroki chłodzenia, dwa kroki grzania i dwa kroki chłodzenia lub schładzania itd.
Regulacja może odbywać się na bazie temperatury, ciśnienia, wilgotności lub innej wielkości pod warunkiem, że ma się do dyspozycji przetwornik 4?20 mA.lub czujki NTC.
Uwaga ! Nie można stosować różnych rodzajów czujników do danego regulatora.
Regulator posiada szereg ustawialnych przez użytkownika parametrów z których niektóre to: alarm po przekroczeniu określonej wartości wielkości regulowanej, rotację, ustawiane odstępy czasowe pomiędzy załączeniami i wyłączeniami poszczególnych przekaźników.
Dodatkowo działanie każdego z przekaźników można zaprogramować według indywidualnych potrzeb użytkownika.
Przy regulatorze na czujnik temperatury NTC można zaprogramować regulację na bazie różnicy temperatur z dwóch czujek NTC.
W regulatorze jest również wejście cyfrowe przydatne do specjalnych zastosowań.
                     
 
Powrót do początku

9.Sterownik IRDRC dla chłodni i mroźni

Elektroniczny regulator z wyświetlaczem typu LED. W sposób automatyczny steruje sprężarką, grzałkami oszraniania, wentylatorami chłodnicy, światłem w komorze. Oszranianie wymuszane jest czasowo wewnętrznym zegarem, zaś koniec oszraniania zależny jest od wymogów użytkownika. Fabryczna nastawa uwzględnia wyłączanie cyklu oszraniania na bazie temperatury drugiej czujki na parowniku. Dodatkowo posiada szereg funkcji zabezpieczających urządzenie. Wyświetla alarmy.

 

            

Powrót do początku

10.Sterownik dla chillera microchiller

Standardowy zestaw pozwala na regulację chillerem z jedną sprężarką półhermetyczną lub hermetyczną (możliwe jest również sterowanie tandemem)
Możliwe są dodatkowe opcje pozwalające na regulację chillerem z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi.

Dostępne są również bardziej czytelne w użytkowaniu wyświetlacze do montażu na ścianę.

Uwaga ! Możliwe jest również zastosowanie bardzo taniej regulacji obrotów wentylatora lub regulację na zasadzie załącz/wyłącz. W tym celu należy dokupić sondę temperatury lub ciśnienia (1 lub 2 obiegi) oraz element wykonawczy (przyłączany pomiędzy microchillerem a silnikiem wentylatora)

Uwaga ! Możliwe jest w dowolnym momencie nawet po zainstalowaniu instalacji adaptacja do systemu nadzoru i monitoringu.

Uwaga ! Na specjalne zamówienie możemy sprowadzić pilota.

 

                   

Powrót do początku

11.Sterownik pCO dla klimatyzacji, chillera i układów zespolonych.

Sterownik pCO ma nieograniczone możliwości zastosowań. Wszystko zależy tylko od rodzaju użytego Epromu. Eprom można kupić zaprogramowany przez producenta. Do każdego Epromu producenta jest wydana odpowiednia instrukcja obsługi i programowania. A oto kilka z nich:

Dokumentacja ogólna dla pCO ze szczególnym uwzględnieniem strony sprzętowej
„pCO programmable Controller”

Dokumentacja poświęcona wykorzystaniu pCO do wielostopniowej regulacji Np.: sprężarki, wentylatory, sprężarki i wentylatory (razem max. 12 urządzeń)
EPROM: EPSTDIIU0A
„pCO universal stage controller”
Dostępna jest dokumentacja w języku polskim, idealne do power packów i chillerów.

Dokumentacja poświęcona wykorzystaniu pCO do obsługi Np. centrali klimatyzacyjnej lub niezbyt rozbudowanej klimatyzacji.
EPROM: EPSTDECZ00
„pCO standard A/C units

Dokumentacja poświęcona wykorzystaniu pCO do obsługi sprężarek i wentylatorów. Max 2 sprężarki z regulacją wydajności + dwa wentylatory + pełna ochrona zestawu. Znajduje szczególne zastosowanie przy urządzeniach do ochładzania wody z jednym lub dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi.
EPROM: EPSTDEHP0A
„Standard 1/2 compressor chiller/heat pump”

Dokumentacja poświęcona wykorzystaniu pCO do Power Pack’ów. Np.: sterowanie trzema sprężarkami i trzema wentylatorami z rotacją, pełną ochroną całego zestawu z zapisywaniem i wyrównywaniem czasu pracy poszczególnych urządzeń
EPROM: EPSTDEFC2A

Dokumentacja poświęcona zastosowaniu pCO do urządzeń klimatyzacyjnych typu
„Roof Top”
EPROM: EPSTDERTOA

      

Powrót do początku

12.Sterownik FCM

Elektroniczne sterowniki z serii FCM służą do nadzoru takich wielkości fizycznych jak temperatura, ciśnienie, wilgotność w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz grzewczych: sterownik posiada wiele różnych zastosowań, jednak najbardziej efektywnie wykorzystanie to sterowanie prędkością wentylatorów w skraplaczach powietrznych. Oprócz sterownika FCM potrzebny jest jeszcze element wykonawczy np. proponowany przez firmę Carel FCS. Wielkość elementu wykonawczego FSC uzależniona jest od prądu roboczego pobieranego przez silniki wentylatorów oraz od ilości faz. Możliwe jest również przyłączenie urządzeń innych firm takich jak: przetwornica częstotliwości, transformatory wielostopniowe sterowanych sygnałem analog.

 

                     

Powrót do początku

13.System monitoringu dla klimatyzacji i chłodnictwa

MasterPlant jest nowym systemem nadzoru pozwalającym na monitorowanie wszystkich sterowników CARELA przystosowanych do szeregowej komunikacji. MasterPlant pracuje w środowisku Windows? tak aby instalacja i użytkowanie były maksymalnie proste dla użytkownika. MasterPlant zezwala na scentralizowanie wszystkich parametrów pracy systemów komercyjnych i przemysłowych (supermarkety, mroźnie, przechowalnie, chillery, systemy klimatyzacji). Dodatkowo zezwala na ciągłe monitorowanie i ochronę zgodną ze współczesnymi metodami zabezpieczania żywności. Wszystkie te zalety można osiągnąć poprzez:
• urządzenia alarmujące (fax, sygnał alarmowy, raport na papierze lub w postaci pliku, połączenie z komputerem w firmie serwisowej)
• znormalizowane nagrywanie i drukowanie graficznych wykresów wskazywanych wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia
• modyfikacja parametrów

MasterPlant jest dostępny w dwóch wersjach: dla układów chłodniczych i układów klimatyzacyjnych. Dzięki nowemu systemowi komunikacji istnieje możliwość scentralizowania wszystkich parametrów systemu chłodniczego składającego się z 800 sterowników. Wszystko to może współpracować z jednym komputerem, jak również można drukować i wysyłać dane poprzez modem. W rzeczywistości, wszystkie informacje kontrolowane przez system są dostępne poprzez modem, w tym przypadku można kontrolować dużą liczbę obiektów tylko z jednego centralnego komputera. Istnieją dwa sposoby wizualizacji danych z obiektu. Pierwszy najprostszy sposób jest wykonywany u użytkownika na obiekcie. W tej wersji, MasterPlant jest łatwy do zainstalowania i użytkowania w wielu standardowych układach chłodniczych.

Jedną z zalet programu Masterplant jest współpraca ze standardowymi sterownikami Carela, które bez względu na to czy na obiekcie jest monitoring czy też nie i tak muszą zostać zainstalowane do sterowania układami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.
MasterPlant jest programem działającym w środowisku Windows? pozwalającym na wizualizację, monitorowanie i zdalny nadzór obiektów chłodniczych i klimatyzacyjnych wyposażonych w sterowniki firmy CAREL. MasterPlant pozwala na:
centralizację na jednym tylko komputerze wszystkich parametrów operacyjnych sterowników;
sprawdzanie parametrów operacyjnych i utrzymywanie nad nimi kontroli poprzez linie telefoniczne; w takim przypadku można kontrolować wiele obiektów z jednego tylko komputera:
informowanie natychmiastowe i automatyczne w przypadku sytuacji alarmowej poprzez modem; poprzez fax różnych operatorów;
zapisywanie wartości temperatury, wilgotności, ciśnienia zgodnie z europejskimi normami;
drukowanie graficznych wykresów
System lokalny z możliwością kontroli na odległość
System taki umożliwia kontrolowanie pracy urządzeń poprzez komputer
lokalny oraz drugi komputer (modem i łącza telefoniczne) na duże odległości.

              

Powrót do początku

14.Kontakt.
Adres naszego biura:
(czynne pon-pt w godz. 9:00-17:00)

ARSYSTEM

ul. Wiśniowa 62
60-185 Poznań/Skórzewo

tel: 608-591-987
tel/fax: (061)894-63-77

e-mail: automatyka@arsystem.pl

www: www.arsystem.pl
Powrót do początku

15.Informacje o programie.

Aplikacja PDSS jest darmowa nie można pobierać żadnych opłat za jej udostępnianie, rozpowszechnianie.
Program ten w prosty sposób pozwala na złożenie zamówienia na zakup szaf sterowniczych ( agregatów do klimatyzacji, chłodni lub mroźni, chillera).
PDSS pozwala użytkownikowi wybrać parametry szafy sterowniczej. Przy każdej ze zmian program automatycznie oblicza cenę, zarówno całej szafy jak i pojedynczych elementów lub zespołu urządzeń użytych w danym typie szafy sterowniczej.
Wymagania: Windows 9x,NT,2000,XP, zainstalowana drukarka, fax-modem lub fax
Data powstania programu: kwiecień 2003r.

Pytania dotyczące składania zamówień i działania programu: krzysztofsku@hoga.pl
Program napisał : mccain@interia.pl
 
Powrót do początku
 

16.Składanie zamówienia.
Aby złożyć zamówienie wystarczy, po wybraniu interesujących nas parametrów, kliknąć na przycisk: lub z menu Plik wybrać opcję Zamów...
Sprawdzamy czy wszystkie parametry w zamówieniu są poprawne, jeżeli tak to klikamy Dalej.
W tym momencie wpisujemy swoje dane w sposób analogiczny do danych przykładowych ( Jan Kowalski itd.)
Po wpisaniu wszystkich danych klikamy Dalej i jeżeli wszystko się zgadza klikamy Dalej ponownie.
Jeżeli dane się nie zgadzają klikamy Wstecz.
Po wybraniu własnej konfiguracji szafy sterowniczej i sprawdzeniu wszystkich danych, naszym oczom ukazuje się podgląd Fax-u. Jeżeli wszystkie dane zgadzają się,
klikamy Drukuj... i wysyłamy Fax pod numer:
(0-61) 894-63-77
Powrót do początku
 

17.Dodatkowe opcje programu.

 
- Pokazuje ceny poszczególnych elementów użytych przy budowie szafy
- Po kliknięciu otwiera się domyślny program poczty e-mail. Można w ten sposób skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej. Wymagane jest zainstalowanie klienta poczty e-mail (np. Microsoft Outlook Express ).
Powrót do początku

 

<<< wstecz

gora ^

 

Last update: 25-03-2004 WebDesign by mccain@interia.pl 2003